DBS Spelskola ROI

Vad är ROI?

ROI – Return On Investment

ROI är en engelsk förkortning för Return On Investment. Alltså på svenska “avkastning på investering”. Själva uttrycket är hämtat från den finansiella världen. Huvudsyftet med uttrycket där är att förutspå vilken avkastning som kan förväntas på en investering. Detta uttryck har sedan blivit en stort och viktigt begrepp inom bettingvärlden där det ofta pratas om ROI – med all rätt! 

För ROI är verkligen viktigt att både förstå samt även applicera i sitt egna spelande och när du funderar på att rygga någon annan speltips. Det är ett sätt att mäta hur bra du själv eller någon presterar på sina spel inom betting. Faktiskt ett bättre sätt att bedöma på än efter hur stor summa pengar någon vunnit! Att förstå begreppet ROI är en viktig del i att kunna ha en bra bankroll management.

Den som spelar för stora insatser behöver inte vara bättre än den som satsar 50 kr per spel – inte om måttstocken är ROI! Allt handlar om avkastning på varje placerad krona.  

Vad innebär ROI?

ROI beskriver hur mycket pengar du vinner eller förlorar utav din totala omsättning över en tidsperiod. Man kan säga att ROI är snittvinsten per placerat bet. Har du lagt 100 spel med 300 kr insats per bet så har du satsat totalt 30 000 kr. Har du vunnit 33 000 kr är då din ROI på 110 %. Det innebär att för varje satsad hundralapp får du 110 kr tillbaka. Snittvinsten per bet på 300 kr är således 30 kr. 

Olika personer och olika forum anger ROI i olika format. Det vanligaste är nog som vi skrev här ovanför, alltså ROI 110 %. Men det går att uttrycka på fler sätt, till exempel i decimalform 0,10 alltså, detta är inte särskilt vanligt i Sverige inom bettingvärlden. Men ibland ser man enbart procenten vinst, det vill säga att någon skriver enbart 10 % på vårt exempel ovan. Vilket uttryck som används är en smaksak, bara man själv förstår begreppet och kan förmedla det till andra som också behöver förstå det samma. 

Två enkla räkneexempel på ROI

Exempel 1

Total omsättning 30 000 kr

Totalt antal spel 100

Total vinst/förlust +3000 kr

ROI = 110 %

Exempel 2

Total omsättning 50 000 kr

Totalt antal spel 300

Total vinst/förlust -4000 kr

ROI = 92 %

Hur räknar man ut ROI?

Det är enkelt att räkna ut ROI. Enklast är att dela din total vinstsumma med din totala omsättning. 

33 000 kr (total vinst) / 30 000 kr (total insats) = 110 %

Vad är en bra ROI?

Vad som är en bra ROI är verkligen en fråga med många svar! Det första som bör tas i beaktning är vilken eller vilka marknader den som bettar placerar sina spel på. Att ha en hög ROI på en stor och genomanalyserad marknad som exempelvis Premier League är svårt, ja nästan omöjligt. Att däremot ha en hög ROI på en nischad marknad som damallsvenskan i Handboll är betydligt enklare för den som fokuserar på en sådan. 

Volymen spel är också en viktig faktor när ROI värderas på en bettare. Lägger du en stor volym spel med en lägre (men positiv ROI) kan du tjäna in lika många faktiska kronor som om du haft en hög ROI men bara ett fåtal spel. 

För de allra flesta bör det första och viktiga målet vara att nå positiv ROI, då tjänar du pengar på betting vilket bara är några enstaka procent av alla som spelar faktiskt gör i längden. Men för att veta att du inte bara haft tur i början krävs ett stort antal spel, åtminstone 500 – 1000 styck spel innan några som helst slutsatser bör dras. Det slitna uttrycket att “betting is not a sprint, it is a Marathon” stämmer verkligen in här. 

Att bokföra sina spel är ett givet moment för att på bra sätt få koll på sin ROI. Använd till exempel smidiga tjänsten bettin.gs så får du snabbt överblick på din ROI och på dina spel, värdefullt när du använder flera olika spelbolag. Där kan du också se hur din ROI ser ut på olika marknader och olika typer av spel, mycket nyttigt för att inse sina styrkor respektive svagheter! 

Framgång inom spel och betting handlar trots allt om intjänade kronor. Den som tjänar mest i längden behöver inte nödvändigtvis vara den som har högst ROI. Att ha en hög volym spel men en lägre ROI (men positiv såklart) kan generera betydligt fler kronor i plånboken. 

Går det att räkna ut ROI på poolspel?

Givetvis går det bra att räkna ut sin ROI även på Stryktipset och andra poolspel. Du gör på samma sätt som med oddsspel. Summera dina totala vinster och dela dem med dina totala insatser för att få fram din ROI på poolspel. Som vi tidigare nämnt har poolspel en enormt stor varians och det krävs lång tidshorisont och många omgångar för att få en någorlunda uppfattning kring hur framgångsrik du är på poolspel. Kanske inte ens en livstid räcker till för att ge ett fullständigt facit. Så spela försiktigt och ha en bra bankroll management

ROI inom betting – sammanfattning

ROI betyder avkastning på investering och är ett vanligt begrepp inom spel och betting. Det är ett bra verktyg för att kunna jämföra och bedöma hur duktig du själv eller någon annan är på att betta. 

För att en rättvis ROI ska kunna räknas ut krävs ett antal spel, gärna flera hundra, för att kunna dra några slutsatser. ROI räknas ut genom att ta dina totala vinster och dela den med dina totala insatser. 

På större marknader med högre insatslimits och mer genomanalyserade lag är det svårare att nå en hög ROI jämfört mot mindre och nischade marknader, de sistnämnda vanligen med lägre limits också. 

Bokför dina egna spel och även (kanske framförallt) även de spel du ryggar från andra oddsrekare. Då får du en bra överblick kring dina egna och andras styrkor och kan optimera dina insatser och bli en vinnande spelare på betting.